PHOTO HIGHLIGHTS OF HASYA KAVI SAMMELAN AT CITY PARK